MÓC TREO TY REN TRẦN KHUNG CHÌM
24 Tháng Mười Một, 2017
TY RĂNG ( TY REN )
24 Tháng Mười Một, 2017
Tất cả

MÓC TREO TY REN TRẦN KHUNG NỔI


Mô tả

MÓC TREO TRẦN NỔI TY REN.

Móc treo dù để liên kết thanh chính trần nổi T3660 với ty ren để tạo liên kết bền vửng cho hệ thống trần nổi.

Hình ảnh: