TẤM TRẦN PHỦ PVC
24 Tháng Mười Một, 2017
MÓC TREO TY REN TRẦN KHUNG NỔI
24 Tháng Mười Một, 2017
Tất cả

MÓC TREO TY REN TRẦN KHUNG CHÌM


Mô tả

MÓC TREO TRẦN CHÌM TY REN.

Móc treo dù để liên kết khung trần chìm bình thường với ty ren để tạo liên kết bền vửng cho hệ thống trần chìm chống gió thóc trần lên trên.

Hình ảnh: